dnes je 27.5.2024

Input:

Odchodné a odstupné pracujúceho dôchodcu v roku 2019

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.15.2.1 Odchodné a odstupné pracujúceho dôchodcu v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Chcela by som poradiť vo veci odchodného a odstupného. Ak existuje zamestnanec, ktorý odpracoval vo firme 3 roky a má priznaný starobný dôchodok, a zamestnávateľ by mu chcel ukončiť prac. pomer dohodou, podľa ZP mu patrí odchodné v sume priemerného mesač. zárobku, a ak pomer bude ukončený na základe paragrafu 63 odsek 1 písmeno b), patrí mu aj odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesač. zárobku? Rozumiem tomu dobre? A druhá otázka, ak sa zamestnanec vzdá výpovednej doby a prac pomer by sa ukončil bez výpovednej doby, má zamestnanec nárok na vyššie odstupné?

Pohľad autora na problematiku:

Ak zamestnanec požiadal o starobný alebo invalidný dôchodok s poklesom vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% počas trvania pracovného pomeru alebo do 10 pracovných dní od skončenia pracovného