dnes je 20.5.2024

Input:

Odchod do dôchodku v roku 2017

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.2.1 Odchod do dôchodku v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Ak zamestnanec dôvŕšil dôchodkový vek a chce zo zamestnania odísť, aký má byť postup zo strany zamestnanca? Má dať výpoveď a plynie mu výpovedná doba, alebo končí okamžite na základe toho, že dovŕšil dôchodkový vek?

Na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je potrebné splniť podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce v § 69 ZP, a to bez ohľadu, či zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek alebo nie. Uvedené ustanovenie neumožňuje okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodov súvisiacich s odchodom do starobného dôchodku, a teda do úvahy prichádzajú v zásade dve možnosti, ak chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom.

1. Buď sa dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, teda by išlo o skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 ZP, alebo ak sa zamestnávateľ nechce dohodnúť na skončení, tak

2.