dnes je 27.5.2024

Input:

Ochranná doba a pracovný pomer na dobu určitú v roku 2017

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.1 Ochranná doba a pracovný pomer na dobu určitú v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Máme s pracovníčkou uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú 20. 03. 2017. 8. 2. 2017 nastupuje na materskú dovolenku. 20. 03. 2017 jej pracovný pomer automaticky zaniká?

Pracovný pomer na dobu určitú sa končí momentom, ktorý je v zmysle platnej právnej úpravy dohodnutý v pracovnej zmluve. Čiže, ak sú vo vami uvedenom prípade splnené všetky zákonné predpoklady pre uzavretie pracovného pomeru na dobu určitú, tak pracovný pomer sa tejto tehotnej zamestnankyni končí 20. 03. 2017, bez ohľadu na skutočnosť tehotnosti zamestnankyne. Tehotenstvo je dôvod ochrannej doby výlučne pri výpovedi zo strany zamestnávateľa, resp. pri okamžitom skončení pracovného pomeru zo stany zamestnávateľa.