dnes je 8.12.2023

Input:

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1.1 Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO

JUDr. Martina Jenčová

Podnikateľskú činnosť možno začať vykonávať kedykoľvek za predpokladu, že sú splnené zákonné predpoklady (viď najmä Zákon o živnostenskom podnikaní). A teda, aj počas manželstva. Pre začatie podnikania nie je potrebný súhlas druhého manžela.

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka však platí, že ak chce manžel – podnikateľ používať pre podnikanie veci, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potrebuje súhlas druhého z manželov. Zákon však nestanovuje, v akej forme má byť tento súhlas urobený, preto postačuje aj forma ústna. Pokiaľ ide o samotné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vzniká okamihom vzniku manželstva, ak sa manželia nedohodli (prostredníctvom notárskej zápisnice), že si jeho vznik vyhradia ku dňu zániku manželstva. Ak by takáto notárska zápisnica existovala,

Najnovšie články
viac článkov