dnes je 19.4.2024

Input:

Ocenenie obstarávanej nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Ocenenie obstarávanej nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ kúpou obstaral v novembri 2023 nehnuteľnosť za 35 000 eur. Pred jej zaradením do užívania však musel vykonať stavebnú úpravu za 6 200 eur a za sprostredkovanie kúpy objektu zaplatil realitnej kancelárii odmenu v sume 1 000 eur. Rekonštrukcia predmetnej nehnuteľnosti bola skolaudovaná vo februári 2024 a následne uvedená do užívania. Ako sa uvedené skutočnosti premietnu v jednoduchom účtovníctve podnikateľa?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Opatrenie č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na