dnes je 15.4.2024

Input:

Obnovenie živnosti po jej pozastavení

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12 Obnovenie živnosti po jej pozastavení

Mgr. Jana Takáčová

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon” alebo „zákon”), ktorý predstavuje základný právny predpis v podmienkach Slovenskej republiky upravujúci živnosti a všetko s nimi spojené, poskytuje samostatne zárobkovo činným osobám možnosť svoju živnosť prerušiť aj úplne ukončiť. Zánik živnosti je komplexne upravený v ustanovení § 57 zákona č. 455/1991 Zb.

Podľa § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. platí, že pozastavenie živnosti je možné vykonať podaním oznámenia o pozastavení živnosti miestne príslušnému živnostenskému úradu. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto