dnes je 29.5.2024

Input:

Obmedzenie výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.4 Obmedzenie výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

Ing. Marcela Prajová

Podľa ust. § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom je výdavok (náklad):

• na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

• preukázateľne vynaložený daňovníkom,

• zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP,

pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 19 ods. 2 písm. t) ZDP daňovým výdavkom sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, a to:

• vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80