dnes je 22.2.2024

Input:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3 Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným

Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s. r. o.” alebo „spoločnosť”) je predmetom úpravy § 114 ObchZ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník”), podľa ktorého obchodný podiel predstavuje práva a povinností spoločníka v spoločnosti a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

Pojem obchodný podiel je však potrebné odlišovať od pojmu vklad. Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania. Peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti následne tvorí základné imanie. Minimálna hodnota základného