dnes je 27.5.2024

Input:

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Chránené oznamovanie

Každá organizácia by mala mať záujem dostať informácie od súčasných alebo bývalých zamestnancov prostredníctvom oznamovacích mechanizmov o nekalých praktikách, ak existujú, a riešiť ich. Mala by motivovať osoby k nahláseniu v dobrej viere podozrivých typov správania. Efektívnejšie riešenie sa očakáva od nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019.

Zákon mení a dopĺňa aj zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , zákon č. 125/2006 Z. z.