dnes je 20.5.2024

Input:

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.1 Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

/Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom poistení/

Schválená novela Zákonníka práce upravuje výšku niektorých mzdových zvýhodnení (noc, sviatok), zavádza nové mzdové zvýhodnenia (sobota, nedeľa), mzdové zvýhodnenia zavádza aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, rieši niektoré oblasti na základe poznatkov z praxe s cieľom znížiť administratívnu záťaž, spresňuje postupy a možnosti riešení nárokov v osobitných prípadoch, zavádza peňažné plnenie z dôvodu dovolenky a Vianoc (13.