dnes je 28.10.2020

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018

2.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.44 Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018

Ing. Alena Zábojová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čl. III. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení noviel.

Novela zákona o účtovníctve stanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona o účtovníctve dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou.

Reálnou hodnotou sa oceňuje:

- odplatne nadobudnutá virtuálna mena,

- virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,

- služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,

- virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Do zákona bolo doplnené, že pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku virtuálnej meny sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku virtuálnej meny (t. j. použitie metódy FIFO).

Novela taktiež stanovuje, že za reálnu hodnotu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk