dnes je 29.5.2024

Input:

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.1.2 Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky, a to so zreteľom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Zmena spočíva v naviazaní základnej sumy minimálneho dôchodku nie na určené percento sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ale namiesto toho na určené percento sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku. Z dlhodobého hľadiska by mala táto