dnes je 20.5.2024

Input:

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. januára 2019

15.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.1.1 Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. januára 2019

Ing. Peter Varga

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas letných mesiacov pripravilo strategický dokument „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR”, ktorý stanovil na najbližšie obdobie ciele v oblasti prísunu pracovníkov z tretích krajín na pracovný trh zavedením opatrení na ich reguláciu. Krátkodobým cieľom je prijatie dočasných a mimoriadnych opatrení, ktoré by prispeli k riešeniu aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce, s možnosťou zváženia nutnosti ponechania prijatých mimoriadnych opatrení, vzhľadom na vývoj na trhu práce. Ide predovšetkým o zrýchlenie procesu prijímania pracovníkov na nedostatkové pozície a v okresoch, kde je nezamestnanosť pod 5 %.

Dokument „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR” bol schválený vládou Slovenskej republiky