dnes je 28.9.2023

Input:

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.37 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017

Ing. Jana Mitrengová

Vládny návrh novely zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bol schválený Národnou radou SR dňa 12. 10. 2016.

Odpočítanie dane zahraničnou osobou (§ 49 ods. 9)

Zahraničný podnikateľ (zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v SR, ale je usadená v inom členskom štáte alebo v treťom štáte), má právo žiadať o vrátenie dane z nákupov tovarov a služieb v SR, ktoré použije na svoje podnikanie. V prípadoch registrácie tohto zahraničného podnikateľa v SR, má právo z kúpy tovarov a služieb v SR uplatniť si odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania.

Novelou dochádza k spresneniu, že zahraničná osoba registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH, má právo uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania aj v prípade, ak nadobudne