dnes je 15.4.2024

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 4. 2019

30.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.47 Novela zákona o dani z príjmov od 1. 4. 2019

Ing. Peter Horniaček

V závere roka 2018 bola prijatá aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň (dvojnásobok sumy 22,17 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku. Posledným mesiacom, v ktorom možno uplatniť daňový bonus v dvojnásobnej výške bude kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na strane zamestnanca ostávajú nezmenené, t. j. dosiahnutie zdaniteľných príjmov podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo dosiahnutie zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2. Podľa prechodného a záverečného ustanovenia sa nárok na daňový bonus v