dnes je 29.5.2024

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.43 Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019

Ing. Alena Zábojová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čl. IV. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení noviel.

 

Novela zákona o dani z príjmov spresňuje zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny tak, pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.

 

Do zákona bolo doplnené ustanovenie čo sa považuje za predaj virtuálnej meny. Pričom predajom virtuálne meny sa rozumie:

  • výmena virtuálnej meny za majetok alebo

  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo

  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod.

 

Novela zákona o dani z príjmov stanovuje aj moment zdanenia virtuálnej meny. Virtuálne meny nebudú predmetom