dnes je 28.10.2020

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.43 Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019

Ing. Alena Zábojová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čl. IV. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení noviel.

 

Novela zákona o dani z príjmov spresňuje zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny tak, pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.

 

Do zákona bolo doplnené ustanovenie čo sa považuje za predaj virtuálnej meny. Pričom predajom virtuálne meny sa rozumie:

  • výmena virtuálnej meny za majetok alebo

  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo

  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod.

 

Novela zákona o dani z príjmov stanovuje aj moment zdanenia virtuálnej meny. Virtuálne meny nebudú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania ale až v čase ich predaja.

 

Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada.

 

Stanovuje sa spôsob ocenenia virtuálnej meny v nadväznosti na spôsob jej nadobudnutia ako aj ocenenia majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu.

Vstupnou cenou virtuálnej meny je:

  • Obstarávacia cena a to vtedy ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou

  • Reálna hodnota, vtedy ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu

Vstupnou cenou majetku a služby, ktoré boli nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota virtuálnej meny.

 

Súčasťou základu dane z príjmov je teda príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk