dnes je 27.5.2024

Input:

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.1.1 Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020

JUDr. Lucia Sabová Danková

Dňa 1. januára 2020 vstúpi do účinnosti zákon NR SR č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon”). Úmyslom zákonodarcu bolo rozšíriť výnimku z konštatovania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, teda na živnostníka. Nelegálnym zamestnávaním podľa § 2a ods. 1 zákona nie je, ak pre živnostníka vykonáva