dnes je 4.12.2023

Input:

Novela exekučného poriadku od 1. apríla 2017 a 1. apríla 2018

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.3 Novela exekučného poriadku od 1. apríla 2017 a 1. apríla 2018

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Vydaním novely exekučného poriadku zákonom č. 2/2017 Z. z. došlo k zásadným zmenám v exekučnom konaní, ktorým sa mení doteraz upravený postup uvedený v zákone č. 233/1995 Z. z. Ustanovenia novely exekučného poriadku nadobúdajú postupnú účinnosť. Zákon nadobudol účinnosť 17. februára 2017. Podstatná časť týkajúca exekučného konania a jeho začatia a priebehu nadobúda účinnosť 1. apríla 2017. Ďalšia novela nadobúda účinnosť 1. 4. 2018. Zároveň sa pripravuje aj novela exekučného poriadku, ktorá by mala v roku 2019 upraviť exekučnú amnestiu, podmienky odpustenia dlhov a časový rozsah.

Od 1. júla 2017 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a novely zákona o sociálnom poistení, ktoré rozširujú okruh a spôsoby vymáhania