dnes je 29.5.2024

Input:

Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.2 Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017 boli schválené s účinnosťou v roku 2018:

  • - nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2018,
  • - nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancova a č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • - zákon č. 266/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
  • - zákon č. 294/2017 Z. z., zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých