dnes je 30.5.2024

Input:

Niektoré zmeny v zákone o dani z príjmov pre fyzické osoby na rok 2018 v príkladoch

7.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.24.1 Téma

Ing. Nadežda Fuksová

2017.24.1.1 Niektoré zmeny v zákone o dani z príjmov pre fyzické osoby na rok 2018 v príkladoch

Ing. Viera Mezeiová

Príjmy plynúce manželom z predaja alebo prevodu majetku (alebo práva) v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý bol zahrnutý v OM niektorého z nich a bol vyradený z obchodného majetku (OM), sa podľa návrhu § 8 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) od roku 2018 zdania u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok alebo právo zahrnuté v OM ako posledný. (Ustanovenie § 8 ods. 16 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije aj na príjmy z predaja majetku nadobudnutého do 31. decembra 2017.)

Príklad:

Daňovník mal majetok v bezpodielovom vlastníctve s manželkou, ktorý zaradil v roku 2013 do OM. V roku 2016 ho vyradil z OM a v roku 2018 ho predáva. Vzhľadom na to, že