dnes je 27.5.2024

Input:

Niektoré otázky z oblasti príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2020

29.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.1 Niektoré otázky z oblasti príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2020

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) ustanovuje pravidlá zdaňovania príjmov fyzických aj právnických osôb a teda aj zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Tento zákon prešiel do roku 2020 mnohými novelami a v roku 2020 do neho zasiahli aj opatrenia v súvislosti s vyhlásením pandémie Corona vírusu 19 (pandémia).

Nový výpočet základu dane

Na zabezpečenie správneho uplatnenia zníženej sadzby dane (15%) vybranej skupiny daňovníkov (spĺňajúcich podmienky ZDP) s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), sa zmenil výpočet základu dane fyzickej osoby podľa § 4 ods. 1 ZDP.

Základom dane je

- súčet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), ktorý sa zníži o