dnes je 22.2.2024

Input:

Nezdaniteľné sumy základu dane

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.7 Nezdaniteľné sumy základu dane

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) – len z aktívnych príjmov

NČZD všeobecne znižuje základ dane fyzickej osobe (do nuly) s príjmami podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Tvorí ju:

  • základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD D),

  • na vyživovanú manželku/manžela (NČZD M),

  • v rokoch 2013 až 2016 suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (NČZD SDS) do ustanovenej výšky,

  • od roku 2014 aj nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške najviac 180 € za rok (NČZD DDS),

  • na kúpeľnú starostlivosť.

Pri uplatňovaní NČZD na daňovníka a na manželku/manžela je dôležitý aj úhrn ich príjmov, resp. základ dane, na základe ktorého sa tieto