dnes je 22.2.2024

Input:

Nezdaniteľné časti základu dane

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7 Nezdaniteľné časti základu dane

Ing. Marcela Prajová

Nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie je vymedzené v § 11 ZDP. Pri vyčíslovaní základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť štyri nezdaniteľné časti základu dane, a to nezdaniteľnú časť základu dane:

• na daňovníka (§ 11ods. 2 ZDP),

• na manželku, resp. manžela (§ 11 ods. 3 ZDP),

• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 ZDP),

• zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (§ 11 ods. 14 ZDP).

O nezdaniteľné časti základu dane je možné znížiť len základ dane z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP).