dnes je 17.4.2024

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.4 Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú v súlade s ust. § 11 ods. 10 ZDP príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Osobitným predpisom je zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení).

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je v súlade s ust. § 11 ods. 11 ZDP možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180,00 € za rok. Pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom,