dnes je 17.4.2024

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.3 Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa v súlade s ust. § 11 ods. 8 ZDP uplatňovala len v prechodnom období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2016. Znamená to, že pri vyčíslení daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019 si už daňovník túto nezdaniteľnú časť základu dane nemôže uplatniť.

Je potrebné však mať na zreteli, že naďalej platí, že ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. zákona o starobnom dôchodkovom sporení (t. j. suma zodpovedajúca súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý