dnes je 27.5.2024

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka poberateľa starobného dôchodku v roku 2020

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.2.2 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka poberateľa starobného dôchodku v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová


Zamestnancovi od 8. 1. 2020 bol priznaný starobný dôchodok. Pracuje naďalej na riadnu pracovnú zmluvu. Má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti za mesiac január?

Pohľad autora na problematiku:

Príjmy starobných dôchodcov, nehľadiac na uzatvorený pracovnoprávny vzťah, sú príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré sú predmetom dane. Príjem je zdaňovaný platiteľom príjmu (zamestnávateľom) preddavkovo podľa § 35 ZDP zákona o dani z príjmov, nehľadiac na výšku príjmu. Príjmy z pracovnoprávnych vzťahov dôchodcov sa zdaňujú rovnako ako príjmy ostatných zamestnancov. Rozdielne je len uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Podľa § 11 ods. 6 ZDP zákona o dani z príjmov