dnes je 19.4.2024

Input:

Nevykonaná exekučná zrážka zo mzdy zamestnanca zamestnávateľom

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.1 Nevykonaná exekučná zrážka zo mzdy zamestnanca zamestnávateľom

JUDr. Martina Jenčová

Exekúcia zrážkami zo mzdy, pokiaľ ide o vymoženie peňažnej pohľadávky, patrí spolu s exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ľudovo nazývané aj ako „exekúcia zablokovaním účtu”) medzi najvyužívanejšie spôsoby vykonania exekúcie. Pokiaľ teda ide o povinného, ktorý je fyzickou osobou. Tým, že zrážky zo mzdy priamo nevykonáva súdny exekútor, ale dáva tretej strane na takéto vykonanie príkaz, ktorý má svoj základ v právnom predpise, do exekučného konania vstupuje tretí subjekt. Tým je zamestnávateľ, teda platiteľ mzdy. Povinnosť rešpektovať príkaz od súdneho exekútora sa ho týka bez ohľadu na to, či sa povinnému vypláca mzda alebo či poberá plat. Plat je pre účely výkonu zrážok zo mzdy totožný s pojmom mzda.

Pokiaľ ide o iný príjem, v tomto prípade sa postupuje na