dnes je 27.5.2024

Input:

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2020

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.2 Neplatené voľno zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová

Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu, ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady mzdy – neplatené voľno. Situácie je možné rozdeliť do troch kategórií. Pri prvej z nich je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy, druhá vzniká na žiadosť zamestnanca a tretia je dôsledkom nezákonného konania zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy.

V prípade, keď je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, ide v podstate o prekážky v práci. Časť z nich je ustanovená v § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Ide o dobu, keď počas ktorej