dnes je 29.5.2024

Input:

Nepeňažný príjem zamestnanca v roku 2019

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.3 Nepeňažný príjem zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Otázka:

Spoločnosť má zamestnancov z tretích krajín, ktorým musí zabezpečiť ubytovanie. Pracujú na dohodu. Je spoločnosť povinná zahrnúť ubytovanie do mzdy a zraziť im to vo výplate ako nepeňažný príjem? Aj keď majú hodinovú mzdu a niekedy pre nich v danom mesiaci nie je toľko práce a ich mesačná mzda je menšia ako alikvotná čiastka ubytovania.

Pohľad autora na problematiku:

Za príjem zamestnanca sa v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu považuje bez ohľadu na ich právny dôvod každý pravidelný, nepravidelný aj jednorazový príjem, ktorý sa pripisuje k dobru zamestnanca alebo spočíva v inej a teda aj nepeňažnej forme od zamestnávateľa, alebo súvisí s výkonom závislej činnosti.

Za takýto príjem sa považuje aj poskytnutie ubytovania zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný tento príjem zahrnúť do