dnes je 30.5.2024

Input:

Nedoplatok na RZZP po ukončení podnikania a dodatočné daňové priznanie FO v roku 2019

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.1 Nedoplatok na RZZP po ukončení podnikania a dodatočné daňové priznanie FO v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová


SZČO, platca DPH, ukončil živnosť 3. 1. 2018. V roku 2019 podal DP za rok 2018. V týchto dňoch mu prišlo rozhodnutie z Dôvery – RZ za rok 2018, kde vyšiel nedoplatok niekoľko tisíc EUR. Dá sa nejako zohľadniť – zahrnúť do daní táto suma? Veď keby neukončil živnosť, tak to má v nákladoch v roku 2019 (samozrejme pri úhrade).

Odpoveď:

Podľa § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov, ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky