dnes je 20.5.2024

Input:

Návrat opätovne nezvoleného starostu do práce v roku 2018

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.2.3 Návrat opätovne nezvoleného starostu do práce v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Práve prebehli komunálne voľby a jeden náš zamestnanec je dlhodobo vyvedený z evidencie na výkon verejnej funkcie - starostu - a to od r. 1999. Predtým pracoval v našej spoločnosti od r. 1990 do volieb.

V tohtoročných voľbách nebol zvolený, preto sa chcem opýtať, aké povinnosti plynú z takejto situácie a či mu patrí z našej spoločnosti odstupné v prípade, že pre neho nebudeme mať prácu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOZ”), zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZPP”)

Pohľad autora na problematiku:

Starosta obce,