dnes je 29.5.2024

Input:

Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.1.1 Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v nepretržitej prevádzke, má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne. Podľa KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME alebo V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROKY 2019 - 2020 pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, je 35