dnes je 27.5.2024

Input:

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2020

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.1 Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na pracovisku, alebo v jeho blízkosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, alebo agentúru dočasného zamestnania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Jedlo by malo pozostávať z jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Zamestnávateľ si svojú povinnosť splní, ak jedlo zabezpečí:

- prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia (napr. závodná jedáleň, reštaurácia zamestnancom), alebo

- prostredníctvom stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa (napr. závodná jedáleň v blízkosti patriaca inému zamestnávateľovi, dovoz jedla), alebo

-