dnes je 24.2.2024

Input:

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1. 7. 2019

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.15.1.2 Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1. 7. 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Jedlo by malo pozostávať z jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Zamestnávateľ si svoju povinnosť splní, ak jedlo zabezpečí:

  • prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia (napr. závodná jedáleň, reštaurácia zamestnancom), alebo

  • prostredníctvom stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa (napr. závodná jedáleň v blízkosti patriaca inému zamestnávateľovi, dovoz jedla), alebo