dnes je 27.5.2024

Input:

Nárok na ošetrovné v prípade ochorenia osoby starajúcej sa o dieťa

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.7 Nárok na ošetrovné v prípade ochorenia osoby starajúcej sa o dieťa

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Má nárok na ošetrovné zamestnanec, ktorému sa o dieťa starali starí rodičia, ale teraz nemôžu?

Podľa § 39 ods. 1 písm. b) ZoSP bod 3 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Odporúčame vždy kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá usmerní, či v konkrétnom prípade vzniká alebo nevzniká nárok na OČR a za akých podmienok (zaslanie čestného vyhlásenie