dnes je 27.5.2024

Input:

Nariadenie testu na COVID-19 zamestnávateľom

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.18.2.2 Nariadenie testu na COVID-19 zamestnávateľom

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Môže zamestnávateľ poslať zamestnanca, ktorý sa vrátil zo zahraničia (Grécko) na test na COVID-19?

Je povinnosťou zamestnanca alebo zamestnávateľa hradiť tento test?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnávateľ je oprávnený podľa § 30e ods. 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečiť zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom; povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Zamestnanec je povinný podrobiť sa testovaniu na prítomnosť koronavírusu v časovom období podľa pokynov zamestnávateľa, tieto testy sa robia na základe rozhodnutia lekára.

Pohľad