dnes je 20.5.2024

Input:

Nariadenie čerpania dovolenky zamestnanca v roku 2020

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.2.2 Nariadenie čerpania dovolenky zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Nemôže byť nariadenie dovolenky zamestnancovi v tomto čase kontraproduktívne v zmysle - zamestnanec nemôže pri jej čerpaní naplniť účel dovolenky - oddýchnuť si, cestovať - vidíte do budúcna v tomto smere riziko pre zamestnávateľa? Po skončení krízového stavu podania zamestnancov na inšpektorát práce a pod...?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ nemôže nariadiť čerpanie dovolenky len tak ani v prípade krízovej situácie. Zamestnávateľ je povinný zmysle § 111 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred každé čerpanie dovolenky. Toto obdobie je možné skrátiť len so súhlasom zamestnanca.

Záver:

Ak zamestnávateľ dodrží všetky zákonné povinnosti, tak nie je dôvod, aby zamestnanec riešil čerpanie dovolenky