dnes je 20.4.2024

Input:

Nákup zásob zálohovou platbou

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.1 Nákup zásob zálohovou platbou

Ing. Ján Mintál

V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. Jednotlivé účtovné prípady je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku v okamihu, keď dôjde k hotovostnej (finančnej) operácií (t. j. k úhrade alebo k príjmu). V peňažnom denníku sa neúčtujú operácie charakteru predpisu platieb, vystavených a prijatých faktúr a pod.

Čo sa týka poskytnutých preddavkov na obstaranie zásob u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, bude základ dane z príjmov ovplyvnený poskytnutým preddavkom na obstaranie zásob v tom zdaňovacom období a v takej výške, v ktorej bol zaplatený. To znamená, že pri nákupe zásob (materiálu, tovaru,...) u daňovníka účtujúceho v sústave