dnes je 19.4.2024

Input:

Nájomné za prenájom osobných automobilov, ktorých vstupná cena je 48 000,00 a viac

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.2 Nájomné za prenájom osobných automobilov, ktorých vstupná cena je 48 000,00 a viac

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 17 ods. 35 ZDP limituje v nadväznosti na vykázaný základ dane výšku nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci u osobných automobilov (kód Klasifikácie produktov 29.10.2), ktorých vstupná cena je 48 000,00 € a viac.

Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP nájomné osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 48 000,00 € a viac zaúčtuje, resp. zaeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP v plnej výške do svojich daňových výdavkov, vyčísli základ dane (čiastkový základ dane) a následne vyčísli výšku základu dane v daňovom priznaní.

Ak je vykázaný základ dane:

• vyšší alebo rovný ako suma súčtu násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14