dnes je 20.5.2024

Input:

Najčastejšie problémy pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.13.1.2 Najčastejšie problémy pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Pre vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, uhrádzanie a zúčtovanie výdavkov spojených s pracovnou cestou platia zákonmi stanovené pravidlá. Základnou právnou normou pre poskytovanie cestovných náhrad je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Predmetom článku je upozorniť na niektoré chyby pri aplikácii zákona a poskytnúť návody na ich zamedzenie.

Určenie podmienok pracovnej cesty

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu je v zmysle § 3 zákona o cestovných náhradách povinný určiť:

- miesto nástupu na pracovnú cestu, ktorým je obvykle miesto pravidelného pracoviska alebo miesto výkonu práce, za miesto nástupu na pracovnú cestu sa môže určiť aj iné miesto, napr. bydlisko zamestnanca, mesto alebo obec, kde sa zamestnanec pred nástupom na