dnes je 27.9.2020

Input:

Najčastejšie chyby v rámci účtovania DPH v roku 2015

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.16 Najčastejšie chyby v rámci účtovania DPH v roku 2015

Ing. Juraj Válek

PhD.

Medzi najčastejšie chyby vo všeobecnosti patrí chybné účtovanie v hlavnej účtovnej knihe, chybné rozlíšenie medzi účtovaním príjmov a výdavkov, pričom rozdiel môže ovplyvniť základ dane, ako aj nesprávne vyplnenie alebo chybný prenos zostatkov v účtovných výkazoch, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov, chyby v účtovaní odpisov majetku.

Medzi ďalšie chyby parí aj nezaúčtovanie niektorých účtovných dokladov ako aj neznalosť tvorby vnútorných smerníc alebo kalkulačných vzorcov pri účtovaní tzv. pomerových nákladov, tiež chybné účtovanie cestovných náhrad pri automobiloch, a to rozdielne pre automobil vložený do obchodného majetku a nevložený do obchodného majetku. Taktiež častými chybami sú neodčlenenie financií použitých na podnikateľské účely a na osobnú spotrebu v pokladnici, chybné účtovanie dane z pridanej hodnoty platiteľov tejto dane, ako aj nevedenie niektorých účtovných kníh tzv. pomocnej evidencie, akými sú kniha pohľadávok a záväzkov, došlých a odoslaných faktúr.

Omyly v zdaňovaní a daňovom účtovníctve väčšiny právnických osôb sa dotýkajú aj nesprávneho vyčíslenia daňovo-účtovnej straty, chyby v úkonoch majetkovo a personálne prepojených spoločností pri snahe o daňovú optimalizáciu, ako aj chýbajúca podporná dokumentácia v daňovom účtovníctve. Tu ide o tzv. súvisiacu účtovnú evidenciu, tzn. v mnohých prípadoch, aj keď je všetko dobre zaúčtované, veľmi často chýba podporná dokumentácia. Časté chyby sú pri medzinárodných dodaniach tovaru, či už v rámci alebo mimo Európskej únie, dôležité je správne

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk