dnes je 20.5.2024

Input:

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2019

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.15.1.1 Náhradné voľno zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce spája náhradné voľno s prácou nadčas, vo sviatok, pracovnou pohotovosťou, ale aj napríklad s časom stráveným na pracovnej ceste.

Práca nadčas je upravená v § 97 ZP a odmeňovanie za prácu nadčas je upravené v § 121 ZP. V zmysle ustanovenia § 121 ZP zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas.

Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Môže, teda, ísť o dve dohody, dohoda o čerpaní náhradného voľna a dohoda o čase, kedy si zamestnanec bude náhradné voľno čerpať. Táto dohoda nie je obmedzená, zamestnanec si môže kumulovať náhradné voľno, ktoré si bude čerpať napríklad cez školské prázdniny. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť