dnes je 27.5.2024

Input:

Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.18.1.2 Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

Ing. Ľuboslava Minková

Potrebnými vedľajšími výdavkami je potrebné rozumieť všetky ostatné výdavky, ktoré zamestnancovi vzniknú v súvislosti s plnením úloh na pracovnej ceste podľa podmienok pracovnej cesty. Rozsah týchto výdavkov nie je taxatívne v ZCN vymedzený; nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ v rámci zásady zvýšenej právomoci a zodpovednosti.


Príklady

Za potrebný vedľajší výdavok možno vo všeobecnosti považovať napr. poplatok za telefón, poplatok za fax, poplatok za použitie internetu, poplatok za parkovanie, vstupné na výstavu, veľtrh, poplatok za použitie garáže, výmenu šekov, poplatok za diaľnicu, poplatok za tunel, kompu a pod.

Za potrebné vedľajšie výdavky nemožno považovať napr. výdavky spojené s občerstvením a pohostením, výdavky za nákup darčekov, kvetov,