dnes je 13.4.2024

Input:

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2019

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.2.1 Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2019

Ing. Jarmila Belešová


Poprosila by som o radu vo veci preplatenia – nepreplatenia dovolenky vo verejnej službe:

Zamestnankyňa dňa 23. 11. 2018 písomne požiadala o preplatenie dovolenky.

Zamestnankyňa je PN od 19. 06. 2017 do - trvá, ( v prípade, že bude PN k 31. 12. 2018 )

Rok 2017 : Nárok dovolenky : 35 dní ( 30 + 5 dní dodatková)

Čerpanie : 11 dní

Zostatok k 31. 12. 2017 : 24 dní

V prípade, že bude PN k 31. 12. 2018 a nebude si vedieť vyčerpať 24 dní dovolenky z roku 2017, tak dovolenka jej neprepadne, nebude sa jej ani preplácať a zamestnankyňa si ju vyčerpá až po skončení PN.

Preplatenie 24 dní dovolenky by bolo iba v prípade skončenia pracovného pomeru.

Rok 2018 : jej nevznikne nárok v prípade, že bude PN do 31. 12. 2018

Posúdila som prípad správne?

Odpoveď

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnancovi je možné