dnes je 17.4.2024

Input:

Mzdy - právna úprava

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.1 Mzdy - právna úprava

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Ak fyzická osoba - podnikateľ (FO) alebo právnická osoba (PO) zamestnáva zamestnancov, musí za prácu týchto zamestnancov vyplatiť odmenu za prácu, ktorá môže byť v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Podľa § 2 písm. a) ZDP zamestnancom je daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP od platiteľa týchto príjmov (zamestnávateľ). Zamestnávatelia sú podľa ZDP platiteľmi dane, t. j. subjektmi, ktoré odvádzajú správcovi dane preddavok na daň (daň) zrazenú daňovníkom (v tomto prípade zamestnancom) a majetkovo za ňu zodpovedajú.

Vo väčšine prípadov zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov v pracovnom pomere, na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o pracovnej činnosti (ďalej len „dohoda”). Príjmom zo závislej činnosti sú však príjmy nielen na základe