dnes je 27.5.2024

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2016

21.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0102.2.2 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2016

JUDr. Juraj Mezei PhD


Máme stanovený 38,75 hod prac. týždeň. Jeden pracovný deň sme mali nahlásenú odstávku elektriny, tak zamestnanci boli v práci v sobotu, aby mali odpracovaný úväzok. Patrí im mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu?

Zákonník práce v zásade neustanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie počas práce vykonanej v sobotu. Pokiaľ však by uvedené vyplynulo z iných právnych predpisov napr. na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (§ 17 uvedeného zákona), zamestnávateľ túto povinnosť má.

Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie v prípadoch, keď na jeho obvyklý pracovný deň, ktorým bola sobota:

  • - vykonával prácu nadčas – má nárok na mzdu a príp. aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa ustanovenia § 121