dnes je 4.12.2023

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.2 Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019

JUDr. ZdeňkaDvoranová

Podľa § 123 Zákonníka práce /ZP/ zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce /práce od 22,00 hod. do 6,00 hod./ mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,1956 eura/. Z uvedeného ustanovenia ZP vyplýva, že ide o právny nárok zamestnanca a nie je možné toto zákonné mzdové zvýhodnenie zahrnúť napríklad do paušálneho príplatku. Tým, že v ustanovení je použité slovo najmenej, je možné v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve dohodnúť vyššie mzdové zvýhodnenie. Horná hranica mzdového zvýhodnenia nie je stanovená. Dohoda o výške mzdového zvýhodnenia tvorí obsah pracovnej zmluvy, ak nie je výška mzdových zvýhodnení dohodnutá v kolektívnej zmluve. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci sa počítajú zo sumy