dnes je 20.5.2024

Input:

Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.2 Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Výšku minimálnej mzdy upravuje nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 /580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom/. Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019. Zákonom č. 375/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce dochádza k zmene právnej úpravy stanovenia minimálnej mzdy v ďalších rokoch /sumu minimálnej mzdy neustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády, kritériá na úpravu minimálnej mzdy sa vypúšťajú/. Ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. zákona o minimálnej