dnes je 19.4.2024

Input:

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.23.1.1 Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020

Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2020 (210,20 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2020 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2020 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Poskytovanie minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Podľa § 2 ods. 1 zákona vláda nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, ustanovila na rok 2020 minimálnu mzdu na:

- 580 € za mesiac